Carnaval data...

Carnaval valt altijd 7 weken voor pasen (7 x 6 werkdagen minus carnavalsmaandag en -dinsdag = 40 vastendagen). Pasen is de eerste zondag na de eerste volle maan die na 21 maart valt.

...tot Carnaval !